Menu witryny
Start
O nas
Regulamin
Poradnictwo
Ankieta
Warsztaty
Ogłoszenia
Artykuły
Galeria
Linki
Archiwum
Kontakt
Szukaj
Logowanie

Kalendarium

W annałach historii mamy: 0 faktów
Gościmy

 

Start arrow Artykuły arrow Astrologia arrow ASTROLOGIA PORÓWNAWCZA cz.2
ASTROLOGIA PORÓWNAWCZA cz.2 | Drukuj |  Email
Redaktor: Leszek Szurman   
                                                        Małżeństwo to nie instytucja
                                                        wzajemnego wychowywania się,
                                                        a związek wzajemnej pomocy
                                                        i wspierania się w ciężkich
                                                        chwilach życia.
                                                                                 Leszek Szuman

ASPEKTY DOTYCZĄCE MIŁOŚCI
Co nam z tego, że jesteśmy zorientowani w sile działania jakiegoś aspektu, jeżeli nie wiemy, w jakim kierunku lub w jakiej dziedzinie to działanie będzie się przejawiało.
Pierwszą naszą czynnością będzie więc naniesienie dookoła Rk planet partnera Rm. Następnie wynotowujemy wszystkie aspekty wzajemne, osobno wpisując aspekty harmonijne, a osobno dhrm, jak to pokazano w przykładach. Te dwie kategorie aspektów mogą się przejawiać w b. różnych dziedzinach, a więc: harmonie ogólne, powodujące sympatię, tak, że oboje czują się ze sobą dobrze; istniejące zrozumienie wzajemnych punktów widzenia; aprobata czyjegoś postępowania; zgodna współpraca; wzajemne uczucie miłości i pociąg seksualny. W przypadkach szczególnie silnych aspektów wzajemnych, nawet zapach partnera działa seksualnie pociągająco i atrakcyjnie. Taki, niczym nie ograniczony, pociąg erotyczny dają koniunkcje i trygony, a czasem i sekstyle między ascendentami, a czasem i sekstyle między ascendentami oraz między Słońcem, Księżycem, Wenus i Jowiszem między sobą.

ImageDo harmonijnych i pożądanych należy także zaliczyć koniunkcję, trygon i sekstyl między dwiema tymi samymi planetami. Niepożądana jest koniunkcja Słońca do Słońca. Opozycje natomiast działają pobudzająco i dają pewne atrakcyjne napięcia. Działanie dhrm opozycji występuje rzadziej. Opozycja Słońca do Księżyca łączy partnerów ze sobą b.silnie. Także aspekty do zenitu działają korzystnie, choć już nie tak silnie, jak aspekty do asc.

Wzajemną niechęć obserwujemy, kiedy występuje koniunkcja, kwadratura lub opozycja między asc a Uranem drugiego partnera[ki]. Szczególnie nieprzychylną kombinację daje Mars lub Saturn jednego partnera do Saturna lub Marsa drugiego.

Wzajemne koniunkcje tych samych planet szkodliwych jak np. Saturn do Saturna lub Uran do Urana, występujące często u osób w równym wieku, nie mają szczególnego znaczenia. Lecz koniunkcja Marsa do Marsa nie jest pożądana, zwłaszcza kiedy chodzi o dwie osoby tej samej płci. Dlaczego? Otóż, jeżeli w późniejszych latach wystąpi tranzyt Saturna przez Marsa radix, to będzie on działał u obojga. Może to wystąpić w różnych dziedzinach, co będzie zależne od godziny urodzenia, czyli odmiennego obsadzenia domów.

Zdecydowanie niekorzystna jest wzajemna koniunkcja Saturna do Słońca, albowiem Saturn będzie starał się zawojować właściciela Słońca lub Księżyca. W każdym razie trzeba się będzie liczyć z usiłowaniami, dążącymi do pognębienia partnera[ki] ze strony Saturna. Jest rzeczą charakterystyczną, że działanie Saturna jest zrazu zawsze nieznaczne i nigdy nie przejawia się gwałtownie. Stopniowe ochładzanie się wzajemnych stosunków przygotowuje się nieraz latami. Aspekt taki toczy harmonię małżeńską powli, jak trąd, aby w końcu wybuchnąć jawną nienawiścią przy odpowiednich tranzytach wyzwalających, prawie zawsze przechodzących przez czyjś asc.

Saturn w kwadraturze do cudzego asc nigdy nie jest do tego stopnia złośliwy, co Saturn w koniunkcji do Słońca lub Księżyca. Jeżeli całokształt horoskopów jest dodatni, a przewaga harmonijnych aspektów duża, będzie się mówiło o ciężkim życiu jednego z małżonków, lecz nic więcej.

Wzajemne aspekty, gdzie występuje Merkury, decydują o wspólnocie intelektualnej, o podobnym sposobie myślenia i o wzajemnym rozumieniu się. Również i w tym przypadku, o stopniu harmonii będzie decydowała całość, a nie poszczególne aspekty między partnerami.
Niekorzystne aspekty Marsa w jednym horoskopie do asc, Słońca lub Księżyca w drugim horoskopie, przejawią się nie inaczej niż zimne, paraliżujące aspekty Saturna.
Powiązania dhrm Marsa powodują wojny domowe, awantury, psykówki, zdenerwowania, a w przypadkach krańcowych nawet bójki domowe. Aspekty te mają charakter wybuchowy i objawiają się nagle. Bywają przyczyną rozwodów, do czego może dodatkowo przyczynić się Uran. Dhrm aspekt Saturna zaś daje stopniowe wygaszanie wzajemnych sympatii i uczuć, zamieniających się stopniowo w nienawiść. Jako wyjątek należy traktować Marsa w Rk w stosunku do Rm, o czym już mówiliśmy kilkakrotnie.

URAN * NEPTUN * PLUTON
URAN Jeżeli w którymś z aspektów porównawczych występuje Uran, należy być przygotowanym na to, iż jego właściciel[ka] będzie robił[a] swemu partnerowi[ce] różne niespodzianki, a więc można oczekiwać nagłych zmian poglądów, spontanicznie występujących sympatii i antypatii, zmiany planów.

Jeżeli, oprócz tego, aspekty wzajemne są harmonijne oraz dotyczą tzw. dobroczyńców czyli Księżyca, Wenus, Jowisza, Słońca lub Merkurego, związek dwojga osób będzie względnie hrm, poza okresami dhrm tranzytów. Oczywiście, koniunkcja Wenus do Urana między M a K przejawi się nagłą gwałtowną miłością, jakimś ślepym bezkrytycznym uwielbieniem, lecz będzie to związek nietrwały, szczególnie, jeśli do owej koniunkcji dojdą aspekty dhrm innych planet. Zazwyczaj będzie chodziło o zdradę. Jeżeli będą w to wmieszane aspekty Marsa, awantury mogą przybrać nawet charakter ordynarny. Bójki domowe nie należą w takich przypadkach do rzadkości.
NEPTUN To imaginacja, wyobraźnia, fantazja, receptywność, wrażliwość psychiczna, wszystko w znaczeniu dodatnim. W takich przypadkach przejawia się Neptun w sposób subtelny, nie dla każdego dostrzegalny. Silniej przejawiają się aspekty dhrm, a więc iluzje, złudzenia, nadzieje nieziszczalne, mętniactwo, niezdecydowanie. Tyle o wpływach indywidualnych Neptuna.
Aspekty wzajemne, w których Neptun gra jakąś rolę, są niepewne, niejasne. Ich działanie jest zagmatwane, daje dziwne nieporozumienia, jakieś omyłki nie dające się niczym usprawiedliwić. Nawet, kiedy wzajemne aspekty są hrm, skutki późniejsze są ujemne. Brak właściwego rozeznania sytuacji mści się później w sposób przykry, daje obustronne rozczarowanie.

Znaczenia Neptuna w RR są często niewyraźne i w większości przypadków trudno powiedzieć o nich coś konkretnego. W każdym razie horoskopy, między którymi istnieją tylko aspekty Neptuna, do astrologa docierają niezmiernie rzadko. Spotyka się jednak aspekty Neptuna o znaczeniu dodatkowym. Jeżeli aspekty te dotyczą tzw. dobroczyńców, tj. Słońca, Księżyca, Wenus i Jowisza, wówczas aspekty te działają hrm, lecz tylko dodatkowo i to w sensie uczuć subtelnych, miłości wyidealizowanej (skłonności do nastrojów romatycznych). Kiedy aspekty wzajemne są dhrm, nie wyrządzają one szkody zdecydowanej. Jednak wprowadzają intelekt na manowce, są przyczyną złudnych marzeń, wprowadzając w świat myśli nierealnych, dalekich od rzeczywistości. Dalej: dają rozczarowania, iluzje co do wartości i istoty partnera[ki]. Najbardziej niekorzystnie przejawiają się kwadratury, za którymi kryje się często fałsz, zamiary nieuczciwe, oszukaństwa. Widuje się jakieś dziwne nieporozumienia, szalbierstwa oraz inne wydarzenia niecodzienne.

Oczywiście, że ważne są tu także i inne aspekty, albowiem powiązania z Neptunem nigdy nie są pierwszoplanowe, lecz i one mogą się przyczynić do ochłodzenia wzajemnych stosunków, a nieraz także i w konsekwencji wywołać z czasem wzajemną nienawiść. W każdym razie należy pamiętać, że Neptun jednego horoskopu w koniunkcji do asc, Słońca, Wenus, Marsa, Księżyca lub Merkurego drugiego horoskopu, zawsze stanie na przeszkodzie do hrm związku dwojga partnerów, jeżeli nie zaraz, to po jakimś czasie.
PLUTON O planecie tej wiemy bardzo mało. Dziś wiadomo o niej tylko, że masę ma znacznie mniejszą niż Merkury. Także znana jest jej odległość. Różni astrologowie przypisują Plutonowi wręcz rewelacyjne cechy i właściwości. Wszystko to należy przyjąć z jak najdalej idącym zastrzeżeniem. W każdym razie, nie ulega wątpliwości, że astrologia może nam powiedzieć b. dużo, nawet kiedy nie uwzględnimy niedawno odkrytego Plutona.

ZNAJOMI I PRZYJACIELE
Człowiek to istota towarzyska. Samotników spotyka się rzadko. Każdy z nas ma jakiegoś przyjaciela lub przyjaciół, z którymi żyje się mniej lub więcej blisko. Lecz jak powiedziano w bajce mówi stare przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Aby uniknąć rozczarowań w ważniejszych chwilach życia, powinno się przebadać horoskopy ludzi co nas otaczają i z którymi mamy jakieś bliższe kontakty. Oczywista rzecz, że przede wszystkim sprawdzamy, czy taki gość ma dobry charakter w ogóle, czy nadaje się na przyjaciela dla pierwszego lepszego porządnego człowieka. A więc im silniejsza jest pozycja Jowisza i im korzystniejsze ma on aspekty, tym więcej można mieć zaufania do człowieka. Jeżeli chodzi o osobę tej samej płci, aspekty między Wenus a Marsem są nieważne. Niepotrzebne są także wzajemne aspekty między Wenus a Księżycem, oraz Wenus a Uranem. Pożądane są natomiast aspekty Jowisza do czyjegoś asc, Jowisza, Słońca i Księżyca; także trygon Saturna do wspomnianych planet tworzy silne podwaliny dla uczciwej, rzeczowej i rzetelnej przyjaźni dwojga ludzi. Opozycja natomiast jest hrm warunkowo, jeżeli Saturn tworzy w R aspekty hrm.

Także wzajemne harmonie planet "szkodliwych", czyli Neptuna, Urana, Marsa nie stoją na przeszkodzie, za wyjątkiem Saturna. Opozycje wprowadzają pewne napięcie, co usuwa z domu nudę i jednostajność. Daje urozmaicenie, niespodzianki i w ogóle ożywia stosunki w sposób interesujący, choć może nieraz trochę niespokojny.

Opozycja Słońca do Słońca może u mężczyzn wskazywać na pewną sympatię, spowodowaną podobieństwem charakterów. U kobiet aspekt taki nie ma większego znaczenia. Opozycja Słońca do siebie w horoskopach K i M może mieć znaczenie tylko dodatkowo, jeżeli istnieje dodatnie wsparcie ze strony innych planet.

Jeżeli jednak między horoskopami dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet Słońca lub Księżyce tworzą ścisłe koniunkcje, obaj partnerzy zanudzą się ze sobą na śmierć.

Opozycja wzajemnych asc do siebie między horoskopami M i K tworzy interesującą wspólnotę o niebywałej harmonii.

Koniunkcje tych samych planet wolnobieżnych, między Rk i Rm w równym wieku, nie stają na drodze do przyjaźni. Wyjątek: Mars Rm w opozycji do Marsa Rk prowadzi do kłótni i sprzeczek. Takie same ujemne skutki mają koniunkcje planet szkodliwych, a więc Marsa do Neptuna, Saturna do Urana lub Urana do Neptuna.

Należy tu zrócić uwagę, że aspekty dhrm Saturna i do Saturna dają się odczuć dopiero po jakimś czasie. Dhrm aspekty Urana i do Urana dają o sobie znać szybko. Ważne jest także, na które pole RR padają dhrm aspekty. Tak więc szczególnie szkodliwe będą planety, które tworząc aspekty dhrm, znajdują się tam, gdzie jest 11.pole partnera lub na 12.pole.

WSPÓLNICY, WSPÓŁPRACOWNICY i PODWŁADNI
Te trzy kategorie ludzi omówimy razem, opierając się na tych samych przesłankach astrologicznych. Oczywiście, nim przystąpimy do opracowania horoskopów porównawczych, musimy rozpracować właściwe RR indywidualne i stwierdzić, czy czasem sympatyczny kolega lub przemiły kasjer naszego przedsiębiorstwa nie jest pospolitym złodziejem lub łotrem. Tak samo jak z partnerem w sprawach erotycznych, tak i tu stwierdzamy najpierw z kim mamy do czynienia, a dopiero potem szukamy wspólnych stycznych. O tym, że tabelkami porównawczymi, umieszczonymi na końcu skryptu powinniśmy się posługiwać dodatkowo tylko, już słyszeliśmy.

Harmonie erotyczne są tu, w tych przypadkach, niepożądane. Natomiast bardzo jest potrzebna harmonia o charakterze ogólnym, ułatwiającym zgodne współżycie i zgodną współpracę.

Zaczniemy więc od zbadania w R stosunku Saturna do Merkurego i to w związku z 2, 6, 12.polami. Tam bowiem tkwią zazwyczaj ukryte przyczyny przestępstw handlowych. Jeżeli do poziomu moralnego naszego nowego współpracownika nie mamy żadnych zastrzeżeń, zwrócimy uwagę na następujące szczegóły: wzajemne powiązania poprzez Merkurego: koniunkcja, trygon, sekstyl do asc, zenitu, Słońca, Księzżyca, Merkurego lub Jowisza; nie wolno nam lekceważyć wzajemnych aspektów - sekstylu i trygonu do Saturna, a nawet do Urana. Tego rodzaju powiązania dają sympatyczną i miłą współpracę intelektualną; kwadratury i opozycje do asc, do Słońca i Księżyca itd. wskazują odrębny styl pracy (przy czym odrębny nie oznacza zły), rozbieżne punkty widzenia na zagadnienia gospodarcze oraz odrębny sposób traktowania podwładnych, kolegów etc. w sprawach uczuciowo nieuchwytnych.

Stosunki wzajemne staną się jeszcze gorsze, kiedy któryś z dwóch Merkurych będzie stał w kwadraturze do jednej z planet szkodliwych w R towarzysza pracy, a więc do Marsa, Saturna, Urana lub Neptuna. Będzie wówczas zachodziła groźba wzajemnego oszukiwania się. Należy jednak pamiętać także o obsadzeniu domów. Podejrzany będzie ten, którego Merkury tworzy we własnym R aspekty niekorzystne do Jowisza, Saturna lub do Neptuna.

W ogóle jest b.wskazane kontaktować się tylko z takimi ludźmi, których R daje gwarancję uczciwości. Jeżeli ktoś ma R dysharmonijny w sensie wyżej omawianym, a w dodatku wzajemne aspekty też są dhrm, należy się z czasem spodziewać poważnych konfliktów, podejścia zdradliwego, fałszu. Nawet gdyby wzajemne RR miały m.in. także jakieś wzajemne aspekty hrm, zalecana jest ostrożność i nieufność.

Sprawy horoskopów porównawczych nie zawsze przedstawiają się jasno i prosto, nie zawsze są łatwe do rozszyfrowania. Oto jedna możliwość, nie trudna do wyjaśnienia: przypuśćmy, że Merkury pana A tworzy dodatnie aspekty do planet pana B, zaś Merkury pana B tworzy aspekty ujemne do planet pana A, wówczas należy się spodziewać, że stroną zagrożoną, a nawet poszkodowaną będzie pan A.

W każdym razie, jeżeli wzajemny stosunek Słońca, Księżyca i Merkurego jest względnie pomyślny, a Merkury nie tworzy szczególnie katastrofalnych aspektów do naszych planet szkodliwych, wzajemna współpraca jakoś będzie się układała i nie dojdzie do żadnych większych przykrych niespodzianek.

Nieco odrębnie należy rozpatrywać zagadnienie dyrektor/sekretarz. Do kategorii tej należą także współpracownicy naukowi, jak asystentki, laborantki i inne panie współpracujące naukowo po klinikach z szefem mężczyzną.

Silniejsze powiązania seksualne powodują wzajemne aspekty Marsa do Wenus. Jeżeli wmiesza się w to Jowisz, grozi lub jest nadzieja na małżeństwo. O tym należy pamiętać.

TRANZYTY
Kiedy otrzymujemy do opracowania dwa horoskopy porównawcze należące do dwojga ewentualnych kandydatów do małżeństwa, powinniśmy także zwrócić uwagę na aktualne tranzyty. Łatwo nam będzie wówczas stwierdzić, jakimi motywami oboje się kierują.

Tak więc harmonijny tranzyt Jowisza pozwala nam myśleć o poważnych zamiarach. Mogą to być długotrwałe tranzyty przez Wenus, Księżyc, Słońce a czasem i przez dsc, rzadziej przez asc.

Tranzyty Saturna, szczególnie przez Wenus, nie wróżą niczego dobrego. Dają one sfałszownay obraz rzeczywistości i mylną ocenę sytuacji. Tak jak tranzyty Saturna przez dsc każą zawsze myśleć o dysonansach w rodzinie, matrymonialnych nieporozumieniach, aż do rozwodów włącznie, tak Saturn przez Wenus prowadzi do niezdrowej kochliwości, skazanej z góry na niepowodzenie, do powikłań w dziedzinie erotycznej. W ogóle, wszelkie tranzyty Saturna, także przez Słońce, Księżyc i Marsa przeszkadzają w nawiązywaniu szczęśliwych kontaktów miłosnych, zaś nawiązywanie na siłę da w konsekwencji rozczarowania i kończy się nieraz b. źle.

Łatwość nawiązywania stosunków z partnerami[kami] oraz pewna niewybredna kochliwość spotykana przy tranzytach Urana przez Wenus, a szczególnie koniunkcja, często bywa przyczyną miłostek nietrwałych, przemijających wraz z tranzytem. Trygon bywa nieco lepszy, o tyle, że nawiązywanie pochopnych znajomości może w pewnych warunkach być trwałe, co zresztą wynika z urodzeniowego położenia planet. Należy na to zwrócić uwagę.

Tranzyty Neptuna rzadko kiedy bywają odczuwalne. Zdarza się to szczególnie wówczas, kiedy Neptun zajmuje w R miejsce dominujące, kiedy tworzy powtórny aspekt do Wenus pod postacią koniunkcji oraz przy tranzytach przez asc. W tych przypadkach, właściciel R [odczuje] brak trzeźwego rozeznania sytuacji, [będzie miał] skłonności do idealizowania partnera[ki], fałszywą ocenę sytuacji i w ogóle podatność na nieuczciwe sugestie ze strony drugiej.

Wzajemne aspekty harmonijne nie oznaczają, że dwie osoby płci odmiennej muszą przy poznaniu rzucić się sobie od razu na szyję. Tendencje takie muszą być uwarunkowane przychylnymi w tym sensie tranzytami. Jeżeli w horoskopach porównawczych wchodzi w rachubę Uran, także może wystąpić miłość od pierwszego wejrzenia, względnie to, co się za miłość powszechnie uważa.

ASPEKTY PORÓWNAWCZE
Najprościej będzie rzucić okiem na poniższe zestawienie, podobne do rozkładu jazdy i szybko ustalić wzajemne aspekty i ich znaczenie, jeżeli zajdzie taki przypadek ( a będzie ich wiele), że nawiedzą nas jakieś wątpliwości w interpretacjach. Lecz, że takie postępowanie nie jest wystarczające, chyba się już Czytelnik sam zorientował. Wspomniano o tym już kilkakrotnie. Zresztą, wykaz aspektów jest ułożony w stylu telegraficznym i ma Czytelnikowi służyć tylko dodatkowo.

Konieczna jest dobra znajomość astrologii w ogóle. W tabelce nie omówiono wszystkiego, np. jak interpretować aspekty ze sobą sprzeczne lub jakie bywają różnice między jakimś aspektem Rm do Rk i na odwrót, kiedy może wystąpić okres wzajemnych niesnasek, dysharmonii itp. Chcąc omówić i wyjaśnić wszelkie możliwe zagadnienia, trzeba by było napisać obszerne dzieło. Tak więc, w większości przypadków, czytelnik będzie zdany na myślenie samodzielne, co jest przyznaję dostatecznie trudne.

SŁOŃCE DO ASCENDENTU
Koniunkcja = więź psychiczna, uczucie wspólnoty duchowej.
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonia dotycząca stosunków i dążenie do zachowania, do podtrzymywania. Kwadratura, opozycja = dysharmonie i przeszkody w dziedzinie zawodowej, spory dotyczące zajmowanych stanowisk. Niewłaściwy wzajemny dobór.
SŁOŃCE DO SŁOŃCA
Koniunkcja = zgodność poglądów, harmonia, podobne = kwalifikacje. Sekstyl, trygon = uczucie wspólnoty i harmonii.
Kwadratura, opozycja = napięcia dhrm, często uzupełniające się nawzajem. Wg statystyki USA: 40% małżeństw, których partnerzy mają Słońca w kwadraturze do siebie, rozwodzi się. Opozycja = partnerzy dobrani właściwie. Sympatie, jeżeli do wymienionej opozycji dochodzi jakiś trygon.
SŁOŃCE DO KSIĘŻYCA
Słońce w Rk oznacza partnera, zaś Księżyc w Rm partnerkę. Księżyc w Rm w aspekcie do Słońca Rk jest u dwojga partnerów ważniejszy niż na odwrót. Tendencje: wspólnota ciała i duszy.
Koniunkcja = partnerzy rozumieją się, wczuwają się w siebie. Wzajemne uznanie dla postępowania partnera. Aspekt ten często prowadzi do małżeństwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = silne wpływy harmonijne. Często dochodzi do małżeństwa. Wpływy szczególnie harmonijne, jeżeli Słońce znajduje się w znaku nieparzystym, a Księżyc w parzystym. Opozycja = prawie zawsze korzystna. Występuje wzajemne uzupełnianie się charakterów.
Kwadratura = nie zawsze jest ujemna. Powoduje jednak okresowe dysonanse i spięcia.
SŁOŃCE DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna współpraca wzajemna umysłowa, wzajemna podnieta intelektualna. Kwadratura, opozycja = podobnie jw., lecz często napięcia i okresy dysonansów.
SŁOŃCE DO WENUS
Na fizyczną atrakcyjność wskazują wszelkie aspekty wzajemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon = serdeczna miłość wynikająca z harmonii seksualnej. Związki trwałe, kiedy nie ma przeszkód.
Kwadratura, opozycja = to samo, lecz czasem spięcia.Jeżeli dochodzą do tego inne aspekty dhrm, wtedy dobór seksualny będzie niewłaściwy.
SŁOŃCE DO MARSA
Słońce i Mars w Rk oznaczają zawsze partnera. Jej ideał = jego cechy charakterystyczne. Słońce Rm do Marsa Rk jest pożądane. Na odrót mniej. Słońce Rm w koniunkcji do Marsa Rk = miłość, pożądanie partnera do niej, lecz jeśli chodzi o przyjaciół tej samej płci = dhrm, wojny. Słońce Rm w trygonie, sekstylu do Marsa Rk = pożądanie seksualne, hrm współpraca i kontakty, dostosowanie się, sympatie. Kwadratura, opozycja = postępowanie obustronnie mylne, niewłaściwe, nic nie wychodzi, irytacje, nieprzyjemna zależność, sprzeczne dążenia. SŁOŃCE DO JOWISZA
Tendencja ogólne: legalizacja szczęścia = małżeństwo.
Słońce w Rk w koniunkcji do Jowisza Rm = prawie zawsze prowadzi do małżeństwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = dążenia do związania się na stałe, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, serdeczność, wzajemne uczucie szczęścia. Kwadratura, opozycja = zgodność, lecz cele uboczne niejasne, podejrzliwość, maskowanie się; odrębność poglądów, konflikty; do małżeństwa zazwyczaj nie dochodzi.
SŁOŃCE DO SATURNA
Sekstyl, trygon = harmonijne plany i dążenia. Aspekty dobre, szczególnie dla wspólników i współpracowników. Saturn daje w małżeństwie trwałość, wierność. Jest ostoją prawdziwej
przyjaźni. Obowiązkowość, stałość. Koniunkcja, opozycja i kwadratura = nie raz aspekt b.szkodliwy ! Słońce czuje się przez partnera z Saturnem przygniecione, zahamowane w ekspansji. Niechęć Słońca do Saturna powoli wzrasta i potęguje się.
Partnerzy żyją obok siebie, zamiast ze sobą. Saturn bywa przyczyną rozstania się i żałoby. Jeżeli dochodzą b. silne wzajemne aspekty harmonijne, wówczas ujemne wpływy Saturna bywają osłabione. Także widuje się brak wzajemnego dostosowania się, rozłąki, trudności spowodowane stosunkami rodzinnymi.
SŁOŃCE DO URANA
Koniunkcje = przyczyniają się do małżenstw oryginalnych, romantycznych i... czasami szczęśliwych. Nieraz duża różnica wieku między obojgiem. Zdarza się, że jedno jest kaleką lub że istnieje między obojgiem jakaś rażąca dysharmonia. Trygon lub sekstyl = wzajemne zrozumienie się i uznanie dla cech oryginalnych partnera. Wzajemna podnieta psychiczna. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = dają spięcia na tle różnicy zdań, poglądów. Nagle występujące uczucie obcości często przejściowe.
Awantury, wzajemne irytacje. Niespodziewanie występujące spięcia na tle różnicy zdań lub z powodu osób trzecich.
SŁOŃCE DO NEPTUNA
Koniunkcja daje rozczarowanie. Widuje się okłamywanie samego siebie. Trygon, sekstyl, a także czasami i koniunkcja powodują, że kontakty duchowe partnerów oparte są na wzniosłych ideałach. Nieraz przeidealizowanie partnera[ki], stawianie go na piedestał. Kwadratura lub opozycja = powodują złudzenia co do osoby partnera[ki], rozczarowania, wywołują mętlik psychiczny, brak krytycyzmu i trzeźwego traktowania problemów miłosnych.
KSIĘŻYC DO ASCENDENTU
Księżyc Rm przedstawia cechy jego ideału kobiety.
Koniunkcja prowadzi prawie zawsze do małżeństwa. Księżyc jest stroną co kocha, zaś ascendent pozwala się kochać. Koniunkcja, sekstyl trygon dają poczucie ogólnej harmonii i wspólnoty, zakochania, szczególnie ze strony właściciela Księżyca.
Kwadratura i opozycja = te same objawy, lecz wywołują przy tym napięcia psychiczne, wzajemną okresową niechęć.
KSIĘŻYC DO ZENITU
Koniunkcja = zainteresowanie stanem majątkowym partnera[ki]. Kwadratury i opozycje powodują, że kontakty psychiczne są między obojgiem dhrm. Oboje nie idą sobie na rękę, utrudniają sobie wzajemnie pracę, może z braku zrozumienia.
KSIĘŻYC DO KSIĘŻYCA
Koniunkcja, sekstyl trygon = dużo sympatii i wzajemnego zrozumienia, jakby wstęp do miłości. Podobne usposobienia.
Kwadratura i opozycja to samo, lecz przy tym osobiste dhrm. Czasem cechy uzupełniające.
KSIĘŻYC DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon dają dobry kontakt psychiczny, wzajemne zrozumienie się i harmonię uczuć. Kwadratura i opozycja bywają przyczyną przeszkód w kontaktach na skutek omyłek, mylnego wyczucia intencji partnera[ki].
KSIĘŻYC DO WENUS
Silny aspekt między Wenus a Księżycem to psychiczne i fizyczne pragnienie oddania się partnerowi[ce], chęć zespolenia się. Aspekty hrm: koniunkcja, sekstyl, trygon = gorąca miłość.
Kwadratura i opozycja = to samo, dochodzą skłonności do perwersji i wyrafinowania przy zaspokajaniu potrzeb erotycznych. Nadmiar pobudliwości erotycznej, dhrm, konflikty.
KSIĘŻYC DO MARSA
Silny i dokładny aspekt Księżyca do Marsa = u partnerki łatwo o ciążę, oczywiście w granicach istniejących możliwości. Księżyc Rm w koniunkcji do Marsa Rk pożądany. Zakochanie się i pragnienie posiadania znajdzie u partnera przychylny rezonans.
Księżyc Rk w koniunkcji do Marsa Rm to samo co wyżej, lecz perwersyjne odchylenia; muszą one być zgodne z oboma RR.
Koniunkcja między RR wspólników, kolegów itp. = nie znoszą się nawzajem, oponują sobie, czują się psychicznie przygniatani nawzajem. Sekstyle i trygony = podobają się sobie nawzajem. Uczuciowa namiętność, czasem pragnienie posiadania dziecka.
Kwadratury i opozycje = walka płci; przyciąganie i odpychanie.
Ta sama płeć = opozycja, spory, awantury, wojny domowe.
KSIĘŻYC DO JOWISZA
Księżyc symbolizuje kobietę a Jowisz szczęście. Księżyc Rm w koniunkcji do Jowisza Rk prowadzi do szczęśliwego małżeństwa, dąży do urzeczywistnienia zamiarów matrymonialnych.
Koniunkcja, sekstyl i trygon = skłonności nacechowane serdecznością i uczuciem wzajemnego szczęścia. Kwadratury i opozycje = to samo co wyżej, lecz tendencje do nieporozumień. Kontakt utrudniony, a małżeństwo wątpliwe.
KSIĘŻYC DO SATURNA
W ogóle spotyka się, przy tych aspektach wzajemnych, ucisk psychiczny, skrępowanie, zakłamanie, oddawanie się pod presją, pod przymusem. Przymuszenia do miłości, ograniczenia swobody poglądów, myśli, postępowania itd. Koniunkcja = oddanie się z obowiązku, stosunek purytański, pruderia; brak radości życia i współżycia; wzajemne zahamowania psychiczne i opory.
Sekstyl i trygon = wierność, poważne podejście do spraw małżeńskich, stałość. Kwadratura i opozycja, a nieraz i koniunkcja = wzajemna niechęć. Właściciel Księżyca czuje się zgaszony, zmaltretowany; zbyt się tym przejmuje; otrzeźwienie.
KSIĘŻYC DO URANA
Wszelkie wydarzenia mają charakter nagły, uczucia występują spontanicznie, lecz i w podobny sposób odbywają się rozłąki. Przy koniunkcji partnerzy nigdy się ze sobą nie nudzą; wspólnota psychiczna. Sekstyl, trygon a także koniunkcja = wzajemne zrozumienie, umiejętność intuicyjnego wczuwania się w psychikę partnera[ki]. Kwadratura, opozycja = zmiany uczuć występują nagle, nagła obcość, wzajemne irytacje także z powodu osób trzecich. KSIĘŻYC DO NEPTUNA
Wszelkie aspekty są przyczyną jakichś rozczarowań, może na skutek początkowego przeidealizowania partnera[ki]. Koniunkcja = mętlik psychiczny, trudny do wyjaśnienia. Jakby brak poczucia rzeczywistości i stanu faktycznego. Sekstyl, trygon = harmonia, lecz nie pozbawiona egzaltacji. Kwadratura, opozycje = dysonanse na tle rozczarowań, pomyłek.
MERKURY DO ASCENDENTU
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijny kontakt psychiczny, zgodność poglądów. Rozmowy interesujące, nacechowane sympatią. Kwadratura i opozycja = czcze gadulstwo, sprzeczki bez sensu, mylna ocena wzajemna, kontakty osobiste nieciekawe.
MERKURY DO ZENITU
Koniunkcja bywa podporą we współpracy intelektualnej, zrozumienie i pomoc ze strony partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = wzajemne poglądy sprzeczne, brak zrozumienia lub pomoc w formie niewłaściwej.
MERKURY DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna, owocna i
przyjemna współpraca. Kwadratura i opozycja = poglądy odmienne, lecz psychiczne wzajemne uzupełnienie, szczególnie przy opozycji. MERKURY DO WENUS
Stosunki erotyczne podtrzymywane, a często i nawiązywane przy pomocy korespondencji. Koniunkcja, sekstyl, trygon = wzajemne myśli artystyczno - estetyczne o podłożu erotycznym.
Listowne nawiązywanie kontaktów. Wzajemne życzliwe myśli.
Kwadratura i opozycja = uzupełniające się przeciwności pełne powabu. Nieraz problemy miłosne traktowane nieco lekko.
MERKURY DO MARSA
Koniunkcja daje dhrm światpoglądowe. Sekstyl i trygon cechuje psychiczna wspólnota, dążąca w harmonii do celu. Kwadratura i opozycja bywają przyczyną sprzecznych poglądów i interesów. Nielogiczny upór w zwalczaniu poglądów partnera[ki]. Spory głośne i krzykliwe. Pyskówki zamiast logicznych argumentów.
MERKURY DO JOWISZA
Koniunkcję cechuje harmonia i dążenia do wspólnoty myśli. Jowisz zainteresowany jest myślami partnera. Swoboda i nieskrępowanie w wygłaszaniu poglądów. Wzajemne myśli o wspólnym szczęściu. Sekstyl, trygon, a także koniunkcja = jw. wzajemne zrozumienie się i aprobata poglądów partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = jw., lecz czasem występują nieporozumienia, może i brak życzliwości. W przypadkach krańcowo niekorzystnych, kiedy aspekt wsparty jest innymi aspektami dhrm = fałsz, nieuczciwość.
MERKURY DO SATURNA
Koniunkcję cechuje wierność, stałość, lecz zdarza się, że Saturn tłumi inicjatywy Merkurego. Efekty b.różne, czasem pozytywne, zależne od całokształtu RR. Czasem zakłamanie Merkurego w stosunku do właściciela Saturna. Sekstyl i trygon = aspekt korzystny, jedno pomaga drugiemu w zwalczaniu kłopotów.
Kwadratura i opozycja = mało wzajemnego zrozumienia, konflikty, rozłąka, zdrada, zakłamanie.
MERKURY DO URANA
Koniunkcja = wspólne zrozumienie oraz urzeczywistnienie oryginalnych planów i zamiarów. Spotyka się także kłótnie, brak zrozumienia wzajemnego; każde żyje jakby na innej planecie.
Przyczyną sprzecznych skutków koniunkcji są dhrm aspekty innych planet, powiązane z tą koniunkcją. Sekstyl, trygon = intuicyjne wzajemne zrozumienie się. Kwadratura, opozycja = tarcia, dysonanse, brak wzajemnego zrozumienia się, lecz czasem zdarza się, że opozycje uzupełniają się nawzajem.
MERKURY DO NEPTUNA
Koniunkcja ułatwia kontakty psychiczne, psychiczną receptywność. Często podobne wspólne ideały. W sensie ujemnym koniunkcja bywa źródłem lub powodem oszustw, omyłek. Widuje się nieuczciwość, nabieranie, naciąganie i cierpi na tym Merkury. Sekstyl, trygon, a także i koniunkcja = romantyzm w postępowaniu z partnerem[ką]. Harmonia psychiczna. Kwadratura i koniunkcja = iluzje, rozczarowania, świadomość dezaprobuje podszepty podświadomości. Na ogół koniunkcja jest negatywna.
WENUS DO ASCENDENTU
Położenie i aspekty Wenus decydują w horoskopie o kontaktach seksualnych, miłości do człowieka i ludzi. Wenus wpływa na takt, grzeczność, uprzejmość. Kocha zawsze tylko Wenus, często z bólem, rozczarowana, jeżeli nie zdoła pozyskać wzajemności. Wszelkie aspekty mogą doprowadzić do stosunku miłosnego, zaś koniunkcja z asc to tak silna miłość Wenus, że prawie zawsze prowadzi do małżeństwa. Chyba, że znajduje się ona w znaku Panny lub Koziorożca, gdzie Wenus bywa zgaszona i nie potrafi właściwie uzewnętrzniać głębi nurtujących ją uczuć. Jeżeli jednak, poza wspomnianą koniunkcją, nie ma w obu RR niczego, co by obu partnerów wiązało, asc bywa dla biednej Wenus obojętny. Wówczas widzimy, nie raz w życiu spotykaną, nieszczęśliwą miłość, co ze zranionym sercem rezygnuje z dalszych poszukiwań szczęścia. Sekstyl, trygo, = Wenus zakochana bez pamięci. Opozycja = gwałtowna miłość Wenus. Jej pragnienia bywają zazwyczaj spełnione. Kwadratura = także gorąca miłość Wenus, lecz często ślepa, ulokowana źle, co daje rozczarowania, zaś w skutkach później nienawiść, wstręt jako reakcja.
WENUS DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, trygon, sekstyl - kiedy bardzo dokładne - ułatwiają awans społeczny i towarzyski, na skutek kontaktów miłosnych. Kwadratura = tak samo, lecz z pewnymi przeszkodami. Konflikty psychiczne. Opozycja = jak trygon, lecz często trudności i przeszkody.
WENUS DO WENUS
Koniunkcja, sekstyl, trygon = robią na sobie silne wrażenie; pociąg zmysłowy. Spełnienie pragnień bez przeszkód, także aspekty te mogą doprowadzić do małżeństwa. Kwadratura i opozycja = mniej więcej to samo, lecz pewne trudności w nawiązaniu kontaktu.
WENUS DO MARSA
Aspekty Wenus do Marsa są silniejsze i ważniejsze niż aspekty Wenus do asc i zenitu, lub Wenus do Wenus. Aspekty w/w także wzbudzają uczucia miłości wzajemnej, aczkolwiek miłośc Wenus jest głębsza, szlachetniejsza, bardziej oddana niż miłość właściciela Marsa. Dotyczy to szczególnie Rm. Każdy aspekt wzajemny Wenus do Marsa to pożądanie, pragnienie zdobycia, posiadania; zmysły kierujące seksem. Wenus kocha: Wenus Rk w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rm - ona zakochuje się w nim, wzbudzając tym jego uczucie do siebie. Stanem bardziej naturalnym będzie jednak sytuacja odwrotna: Wenus Rm w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rk - on kocha ją wzbudzając w ten sposób w niej miłość. Koniunkcja i opozycja Wenus do Marsa, to dwa aspekty tworzące najbardziej silny i trwały most od człowieka do człowieka, od M do K. Uczuć tych nie może zablokować ani różnica narodowościowa, ani rasowa. Nie istnieje dla nich ani pruderia, ani przepisy religijne, towarzyskie itp. Oczywiście, że wszystko musi istnieć w granicach rozsądnych możliwości, [z których ważne są] zdrowie i odpowiednia sytuacja socjalna. Starcom i mnichom nic po takim aspekcie, zamkniętym kryminalistom również. Sekstyl, trygon = miłość zmysłowa, namiętna, gorąca. Całkowite oddanie się i pełne zaspokojenie zmysłów. Kwadratura = skutki wątpliwe, lecz często działa jak opozycja, nieraz perwersyjne, namiętne skłonności, czasem zazdrość, nadmierna wzajemna pobudliwość seksualna. Zależy od innych aspektów. Koniunkcja daje tzw. miłość od pierwszego wejrzenia.
WENUS DO JOWISZA
Koniunkcja to legalizacja - Jowisz - miłości. Dążenia do utworzenia stałego związku matrymonialnego. Para dobrana, mająca poparcie rodziców, przyjaciół, otoczenia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = ślub jako szczęśliwe ukoronowanie stosunku, narzeczeństwa, miłości. Kwadratura = szczęśliwa miłość potajemna; napięcia i pewne dhrm. Opozycja nie zawsze dhrm.
WENUS DO SATURNA
Kiedy Wenus tworzy koniunkcję z Saturnem u dwojga partnerów, będzie Wenus cierpiała pod wpływem Saturna. Zdarzają się jednak przypadki, że przy takiej koniunkcji występuje miłość poważna, o dużym poczuciu odpowiedzialności. Należy zbadać dokładnie oba RR, aby nie popełnić omyłki ! W sensie ujemnym natomiast, koniunkcja daje rozłąki w warunkach przykrych, cierpienia, łzy, przeżycia nieprzyjemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon to często aspekty wierności małżeńskiej. Dotyczy to szczególnie trygonu. Nie raz Wenus, połączona takim aspektem z kimś, wybiera partnera dużo starszego wiekiem. Kwadratura i opozycja to opóźnione spełnienie pragnień, przeciwności i trudności na drodze do urzeczywistnienia zamiarów. Także rozłąki. Stosunek do partnera ulega ostudzeniu. Oboje stają się sobie obcy; zamiast żyć ze sobą, żyją obok siebie lub mimo siebie. WENUS DO URANA
Koniunkcja i opozycja - obojętne co u kogo - to miłość od pierwszego wejrzenia. Często miłość nieskrępowana, gwiżdżąca na przepisy, moralność, zwyczaje; nie zalegalizowana, a mimo to związek taki bywa częstokroć szczęśliwszy niż legalny. Często widuje się w takich przypadkach miłość do typów niezwykłych, nieprzeciętnych, dziwnych, oryginalnych. Na skutek tego, nieraz kończy się nawet na stosunkach platonicznych. Trygon i sekstyl = aspekty atrakcyjne, lecz skłonności do zdrady, nagłe rozłąki, rozczarowania, znudzenie, przesyt.
WENUS DO NEPTUNA
Koniunkcja zapewnia rozczarowanie, obojętne która planeta u kogo. Miłość w jakimś sensie nienormalna. Wyidealizowane uczucia do kalekich, ludzi nie normalnych fizycznie. Często platoniczny stosunek obojga partnerów do siebie. Sekstyl, trygon = miłość marzycielska, romantyzm nierealny, miłość urojona lub uczucie litości. Kwadratura lub opozycja = rozczarowanie, złudzenia, nadzieje nierealne i złudne. Związki erotyczne potajemne, ukryte przed ludźmi.
MARS DO ASCENDENTU
Sekstyl i trygon = pociąg fizyczny, sympatia, podziw dla cech fizycznych partnera. Kwadratura = niezgoda, sprzeczność. Opozycja = prawie zawsze prowadzi do małżeństwa! Koniunkcja u osobników tej samej płci = charaktery niezgodne, w konsekwencji dysonanse i awantury. Mars Rk w koniunkcji do asc Rm = pociąg seksualny z jej strony do partnera.
MARS DO MEDIUM COELI
Koniunkcja daje przeszkody w zawodzie. U kolegów walkę konkurencyjną. Jedno stara się drugiemu zaszkodzić. Kwadratury i opozycje = cele życia odrębne, sprzeczne ze sobą; na tym tle więc nieporozumienia, niepokoje i dhrm.
MARS DO MARSA
Sekstyl i koniunkcja = podobne skłonności, antypatie i niechęci. Kiedy płeć odmienna = atrakcyjność zmysłowa. Kwadratura = kiedy płeć odmienna - atrakcyjność zmysłowa, lecz okresowo występują opory na tle jakichś dhrm psychicznych. Dojście do bliższych kontaktów niepewne, natomiast zawsze kłótnie i sprzeczki. Koniunkcja i opozycja = jak kwadratura, lecz przeciwieństwa znacznie b. wyraźne, aczkolwiek zdarzają się czasem małżeństwa z tymi aspektami. Wówczas grożą napięcia b. przykre o konsekwencjach gwałtownych. Na ogół jednak aspekty Marsa do Marsa (Wenus do Wenus) itd. nie przejawiają się w skutkach tak samo silnie, jak aspekty Wenus do Marsa lub koniunkcja Marsa do Saturna.
MARS DO JOWISZA
Koniunkcja i opozycja dają różnice światopoglądów. Partnerzy nie starają się usunąć dzielących ich różnic, zapór intelektualnych, często tworzonych sztucznie. Oboje nie starają się zwalczyć, usunąć swych ciasnawych przesądów. Oboje bywają wobec siebie nielojalni, nie raz szkodzą sobie nawzajem, co prowadzi do rozłąki i rozwodów. Jeżeli Mars w Rk, dysonanse nie są tak duże, jak w przypadku przeciwnym. Nie raz partnerzy chcieliby zgody i harmonii, lecz im to nie zawsze wychodzi. Sekstyl i trygon = podobne poglądy na świat, życie etc. Wzajemny pociąg do siebie. Kwadratura = Mars postępuje wobec partnera[ki] nieuczciwie, nielojalnie, nieładnie.
MARS DO SATURNA
Bodaj najgorszy ze wszystkich wzajemnych aspektów! Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wszystkie te aspekty są tak samo złe i szkodliwe dla hrm współżycia. Partnerzy szkodzą sobie nawzajem, czasem mimo woli, czasem celowo. Stoją sobie nawzajem na drodze, zadają partnerowi[ce] cierpienia, bywają bezpośrednią przyczyną chorób. Rozstania odwlekają się zawsze, choć harmonia współżycia zanika stosunkowo wcześnie, nabierając z czasem cech jawnej wrogości. Przy koniunkcjach i opozycjach czasem, rzadko, jest możliwa jakaś współpraca, lecz wówczas są konieczne wzajemne silne i liczne aspekty hrm. Wynik niepewny. Kwadratura zawsze zdecydowanie zła! Sekstyl i trygon mogą dać poważną współpracę i pewne zrozumienie wzajemnych poglądów.
MARS DO URANA
Koniunkcja wywołuje podniecenie występujące nagle, lecz także nagłe sympatie, zmieniające się później także nagle w antypatie, nienawiść. W tych dysonansach wzajemnych Uran jest silniejszy, będzie więc tym, co przeżyje spór i będzie górą. Koniunkcja, sekstyl, trygon = jeżeli Mars jest w Rk, wówczas ze strony kobiety entuzjastyczny, nagły zachwyt partnerem, ale relacja jest nietrwała. Zazwyczaj później rozłąki i zmartwienia w dziedzinie miłości. Kwadratura i opozycja dają bezwzględność, wzajemne szkodzenie sobie, aż do brutalnych i nieobliczalnych wystąpień. Niewierność.
MARS DO NEPTUNA
Koniunkcja = współpraca bezowocna, ze wspólnych planów nici. Sekstyl i trygon = jeżeli Mars w Rk, to skłonność do ewentualnego partnera nieśmiała, niewolnicza. W innych przypadkach motywy nieuczciwe, nieraz mimo woli. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = zakłamanie ze strony Neptuna. Z czasem partnerzy żyją obok siebie. Czasem jednak Neptun [zachowuje się podobnie] jak Wenus. Ujemne aspekty Marsa do Neptuna przejawiają się intrygami, skłonnościami do perwersji oraz niewiernością ze strony któregoś z partnerów.
JOWISZ DO ASCENDENTU
Koniunkcję i opozycję cechuje wzajemne dostosowanie się. W domu szczęście i współżycie hrm. Koniunkcja, sekstyl i trygon dają serdeczność i pragnienie zawarcia legalnego związku małżeńskiego. Kwadratura podobna jw., z tym, że napotyka się liczne przeszkody. Z małżeńskich zamiarów w tym przypadku lepiej zrezygnować.
JOWISZ DO MEDIUM COELI
Koniunkcja = dążenie do wspólnego celu. Harmonia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = jw. Wzajemne wspieranie i popieranie się w dążeniach i planach. Kwadratury - mimo uczuć miłości - utrudnianie sobie nawzajem dążeń.
JOWISZ DO JOWISZA
Koniunkcja, sekstyl, trygon = dają szczęście w małżeństwie lub szczęśliwe współżycie w przyjaźni nie zalegalizowanej prawnie. Kwadratura, opozycja = uczucie miłości nie całkiem szczere, mimo to szczęście we współżyciu możliwe, jeśli nie ma innych przeszkód. JOWISZ DO SATURNA
Koniunkcja, opozycja = z przyczyn losowych nie dochodzi do ziszczenia planów. Nadzieje zawiedzione. Sekstyl, trygon = trwałe serdeczne współżycie. Koniunkcja, kwadratura i opozycja = z przyczyn niezależnych od partnerów nie dochodzi do zamierzonych kontaktów lub też zostaną one unicestwione z jakichś przyczyn.
JOWISZ DO URANA
Koniunkcja, sekstyl, trygon = miłość o charakterze protekcjonalno - ojcowskim. Często b. duża różnica wieku. Kwadratura, opozycja = rozłąki na skutek przyczyn nie przewidzianych. Zakochana para zmuszona rozstać się.
JOWISZ DO NEPTUNA
Sekstyl lub trygon = serdeczna przychylność, wzajemne wpływy pobudzające fantazję i umysł. Wpływ intelektualny. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = brak wzajemnego zrozumienia, pozory szczęścia, rozczarowania, takżę miłość pozorna, nieszczera, udawana. SATURN DO ASCENDENTU
Sekstyl lub trygon = właściciel Saturna jest oddany partnerowi[ce], lecz harmonijne ziszczenie się zamierzeń jest wątpliwe. Nieraz Saturn wiąże się z kimś starszym, poważniejszym. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = Saturn wywiera z czasem wpływ przygniatający, krępuje właściciela asc, ograniczając go na różne sposoby. Asc zaś stara się na różne sposoby pozbyć Saturna.
SATURN DO MEDIUM COELI
Sekstyl, trygon = wzajemne zainteresowanie losem partnera. Oboje starają się wspólnie zwalczać przeszkody piętrzące się na drodze życia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemny ucisk, choć działanie Saturna na asc jest silniejsze niż na MC. Saturn wywiera często mimo woli ujemny wpływ na partnera.
SATURN DO SATURNA
Koniunkcja bez znaczenia. Niektóre poglądy lub zwyczaje są podobne. Sekstyl, trygon = sympatia i skłonności natury poważnej. Kwadratura, opozycja = wzajemne wpływy przygniatające, rozłąka z wzajemnej niechęci występującej po pewnym czasie. Jakieś wzajemne trudności, nie dające się zwalczyć.
SATURN DO URANA
Sekstyl, trygon = trudności w kontaktach wzajemnych, brak wzajemnego zrozumienia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemne zrozumienie się niemożliwe. Gwałtowna rozłąka.
SATURN DO NEPTUNA
Koniunkcja, kwadratura, opozycja = we wzajemnych kontaktach istnieją motywy oszukańcze, intrygi, oszustwa, zamiary nieuczciwe. URAN DO ASCENDENTU
Koniunkcja = podniecenie w rodzinie. Zmiana środowiska. Sekstyl, trygon = właściciel Urana stara się zdobyć przewagę nad partnerem, na którego asc pada aspekt. Będzie starał się go podbić, zniewolić, ujarzmić. Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran decyduje o losach partnera jw.
URAN DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran wyprowadza ewentualnego partnera, na którego MC pada aspekt, na mylną drogę życiową, wprowadza zamieszanie w jego życiu zawodowym. Pragnie
zmusić go do pracy w miejscu niewłaściwym. Narzuca mu pod tym względem własne poglądy.
URAN DO URANA
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl, trygon = zrozumienie, życzliwość, lecz jakieś ukryte zamiary. Kwadratura, opozycja = krytykanctwo w drobnostkach.
URAN DO NEPTUNA
Sekstyl, trygon = wzajemny stosunek znośny, lecz jakby nierówny. Uran ma przewagę psychiczną nad Neptunem. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = stosunek nieładny, nieuczciwy. Neptun starać się będzie podejść partnera i wykorzystać go; będzie starał mu się szkodzić, aż się partner wykończy fizycznie i psychicznie.
NEPTUN DO ASCENDENTU
Koniunkcja, sekstyl, trygon = miewa życzliwe myśli o partnerze. Kwadratura, opozycja = miewa myśli nieżyczliwe.
NEPTUN DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, trygon = życzliwe myśli Neptuna o partnerze. Kwadratura, opozycja, czasem koniunkcja = Neptun stara się wykorzystać partnera i mu szkodzić.
NEPTUN DO NEPTUNA
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl - znaczenie małe, bo duża różnica wieku.
ASCENDENT DO ASCENDENTU
Opozycja - działa najsilniej ze wszystkich aspektów. Partnerzy znajdują w sobie nawzajem uzupełnienie. Ślepe oddanie się wzajemne. Zazwyczaj prowadzi do małżeństwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl czasem i opozycja = uczucie wspólnoty psychicznej i fizycznej. Zapach skóry działa erotycznie, podniecająco. Wspólnota - mimo ewentualnych dużych różnic pod względem charakteru, wykształcenia, poglądów. Kwadratura = utrudnia dojście do celu, do ziszczenia planów.
ASCENDENT DO MEDIUM COELI
Koniunkcja = podobno asc działa przygniatająco na właściciela MC. Na ogół wpływy niewyraźne i słabo odczuwalne.
MEDIUM COELI DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, sekstyl, trygon = podobne dążenia i ambicje. Kwadratura, opozycja = odmienne ideały i plany dotyczące ekspansji życiowej lub zawodowej.

OBSERWACJE
Uwagi poniższe nie są bezwzględnie obowiązujące, lecz ich słuszność zaobserwowano wielokrotnie :

SŁOŃCE W ZNAKU:
Barana - zdarzają się małżeństwa zawierane bez zastanowienia, na łeb na szyję!
Byka - nieraz jest się skłonnym uważać pociąg seksualny za miłość. Bliźniąt - przez trzpiotowatość nieraz łatwo o związek małżeński źle dobrany.
Raka - widuje się związki zawierane z litości, z wdzięczności, z przyzwyczajenia. Kobieta Rak wychodzi za mąż prawie zawsze z miłości.
Lwa - daje się zwieść luksusem, nadzieją na dobrobyt, na wysoki standard życiowy a jeśli chodzi o kobietę to nieraz na nieróbstwo; cechy mężczyzny Lwa trudniej sprecyzować .
Panny - może przesadzić w kalkulacji, w chłodnym wyrachowaniu i wyrozumowaniu.
Wagi - wstępuje w związki małżeńskiej z miłości, choć nieraz iluzorycznej, zafascynowana jakąś cechą partnera, bywa że cechą nieistotną.
Skorpiona - myli nieraz popęd seksualny z miłością; bywa, że zbyt mało uwagi przywiązuje do doboru intelektualnego, uwzględniając wyraźnie dobór seksualny.
Strzelca - szuka wymarzonego ideału, przebierając zbyt długo. Koziorożca - kobiety miewają w młodych latach nieraz opory; łatwiej wychodzą za mąż w wieku starszym, lecz partner z dużym temperamentem nie jest pożądany.
Wodnika - ignorując wszelkie konwenanse i traktując zwyczaje towarzyskie jako uciążliwe przesądy, może Wodnik nieraz wpaść, dobierając sobie typ, z którym później trudno mu będzie wytrzymać. Ryb - prawie zawsze nie Rybka wybiera, a ją wybierają; bierną i pasywną pannę Rybę najłatwiej ze wszystkich znaków okłamać, uwieść, zdobyć przebojem; wyjątki są nieliczne, gdy indywidualność silna, a więc obsadzone 1,4,7,10.pola wzgl. na te pola padają silne aspekty.

SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1. między partnerami powinien być harmonijny kontakt seksualny czyli Mars powinien być w koniunkcji do Wenus, a już co najmniej w trygonie lub sekstylu /dokładnym/.
2. powinno istnieć wzajemne zrozumienie, harmonia psychiczna, pragnienie bycia razem. partner[ka] powinien[na] być uzupełnieniem psychicznym, połową, tworzącą razem całość. Stan taki dają aspekty między Słońcem a Księżycem w horoskopach m/k.
3. we wzajemnych harmoniach powinny brać udział także aspekty Jowisza dążące do legalizacji nawiązanego stosunku. Aspekty Jowisza nie dopuszczają do tego, aby ktoś żałował, że wstąpił w związek małżeński.
4. ascendent w horoskopie m oraz ascendent w horoskopie k powinny otrzymać harmonijne aspekty od planet partnera[ki].

ROZWODY W PÓŹNIEJSZYCH LATACH
Uwaga - dhrm aspekty planet szkodliwych - Marsa, Saturna, Neptuna - do Słońca i Księżyca partnera[ki] grożą rozwodem przy dhrm tranzytach w latach późniejszych. Stałego i niezmąconego szczęścia i harmonii w małżeństwie można spodziewać się tylko wówczas, jeżeli horoskop porównawczy spełnia co najmniej dwa warunki z w/w czterech punktów. Nie od rzeczy będzie przypomnieć sobie stare porzekadło: człowiek wstępuje nie tylko w związek małżeński ze swą żoną lub mężem, a z całą rodziną partnera[ki], stojącą nieraz na całkiem innym poziomie intelektualnym i kulturalnym. Zbyt wielka różnica intelektualna nie rokuje szczęścia na dłuższą metę, jeżeli w R partnera[ki] widać, że nie potrafi on podciągnąć się do wyższego poziomu.
Najważniejszy jednak jest, ze wszystkich warunków, właściwy dobór seksualny. Jeżeli bowiem któreś nie zostanie dostatecznie zaspokojone, można spodziewać się zdrady, albo różnych chorób nerwowych, o czym niejedno mogą powiedzieć lekarze specjaliści.

KOBIETY A MAŁŻEŃSTWO
Aspekty dhrm Saturna do Słońca, a więc koniunkcja, kwadratura i opozycja w Rk są dla małżeństwa niekorzystne, obojętnie w jakim miejscu horoskopu się znajdują. Kobiety te nie mają właściwego podejścia do partnera. Istnieje u nich pewien chłód seksualny, powodujący z czasem u mężczyzny zobojętnienie. Kobiety z tymi aspektami prawie zawsze się rozwodzą.
Jeżeli u kobiety w 7.polu znajduje się koniunkcja Jowisza z Neptunem, aspekt ten prędzej czy później spowoduje rozstanie się z partnerem. Przy b. dobrych aspektach od innych planet, aspekt taki opóźnia małżeństwo, może być powodem skandali, przyczyną
zdrady, a także może się przyczynić do małżeństwa z człowiekiem w jakimś sensie nienormalnym. Małżeństwo może być z początku pozornie szczęśliwe, lecz kryzys nastąpi nieuchronnie, jak wykazują statystyki. Przyczyną takich stanów jest nieskoordynowany instynkt płciowy /libido/, podświadoma obawa przed czymś, czego kobieta nie potrafi nawet bliżej określić, a co mogłaby wyjaśnić jedynie psychoanaliza.

foto - Grażyna Sosenko

opracowanie tekstu [maszynopis] Leon Zawadzki
Bielsko-Biała - Potrójna 1996

www.logonia.org

 
Powiązane artykuły

Logonia.org - wszelkie prawa zastrzeżone.